Mweghachi nke 1st narị afọ Apostolic Christianity
Ozizi Atọ n'Ime Otu
Ozizi Atọ n'Ime Otu

Ozizi Atọ n'Ime Otu

Akwụkwọ Nsọ Index

    Jenesis 1: 26
    Jenesis 18: 1-3
    Jenesis 18: 22
    Jenesis 19: 24
    Ọpụpụ 3: 2
    Ọpụpụ 3: 14
    Ọpụpụ 33: 11
    Ọnụ ọgụgụ 12: 8
    Deuteronomy 4: 35
    Deuterọnọmi 6: 4 - SHEMA
    Diuterọnọmi 18: 15-18
    Deuteronomy 32: 39
    2 Samuel 7: 22
    Ndị Eze 1 1
    Abụ Ọma 2: 7
    Abụ Ọma 8: 5
    Psalm 16
    Psalm 22
    Abụ Ọma 49: 7
    Abụ Ọma 82: 6
    Abụ Ọma 110: 1
    Abụ Ọma 110: 5
    Ilu 8: 22
    Ilu 30: 4
    Isaiah 6: 8
    Isaiah 7: 14
    Isaiah 9: 6
    Isaiah 42: 8
    Isaiah 43: 11
    Isaiah 44: 6
    Isaiah 48: 11
    Isaiah 48: 16
    Daniel 3: 25
    Hosea 13: 4
    Joel 2: 27
    Joel 2: 32
    Micah 5: 2
    Zechariah 2: 8-11
    Zekaraya 12: 10
    Malakaị 2: 10
    Malakaị 3: 1

    Matthew 1: 23
    Matthew 3: 16-17
    Matthew 24: 36
    Matthew 28: 19
    Mark 2: 7
    Mark 10: 18
    Mark 12: 28-34
    Luke 1: 76
    Luke 10: 18
    John 1: 1
    John 1: 15
    John 1: 18
    John 2: 19
    John 5: 18
    John 5: 23
    John 6: 38
    John 8: 58
    John 10: 30
    John 10: 33
    John 12: 41
    John 17: 3
    John 17: 5
    John 18: 6
    John 20: 28
    Ọrụ 2: 21
    Ọrụ 7: 59
    Ọrụ 13: 33
    Ọrụ 20: 28
    Ndị Rom 9: 5
    Ndị Rom 10: 13
    Ndị Rom 14: 11
    1 Kọrịnt 8: 6
    1 Kọrịnt 10: 4  
    2 Kọrịnt 3: 17
    2 Kọrịnt 8: 9
    2 Kọrịnt 13: 14
    Ndị Efesọs 4: 4-6
    Ndị Filipaị 2: 6
    Ndị Filipaị 2: 9-11
    Ndị Kọlọsi 1: 15
    Ndị Kọlọsi 1: 16
    Ndị Kọlọsi 2: 9
    1 Timothy 2: 5
    1 Timothy 3: 16
    1 Timothy 6: 14-16
    Titus 2: 13
    Ndị Hibru 1: 1-2
    Ndị Hibru 1: 2
    Ndị Hibru 1: 3
    Ndị Hibru 1: 5
    Ndị Hibru 1: 6
    Ndị Hibru 1: 7
    Ndị Hibru 1: 8
    Ndị Hibru 1: 10
    Ndị Hibru 2: 7
    Ndị Hibru 3: 5
    Ndị Hibru 13: 8
    1 Peter 1: 1-2
    1 Peter 1: 11  
    2 Peter 1: 1
    1 John 3: 16
    1 John 5: 7
    1 John 5: 20
    Mkpughe 1: 17
    Mkpughe 2: 8
    Mkpughe 3: 14
    Mkpughe 21: 6
    Mkpughe 22: 9
    Mkpughe 22: 13

Eziokwu Banyere Chineke na Ọkpara Ya Jizọs

O Gịnị Web Weebu

Igosipụta Nkwupụta Ụgha

Onye -nwe -ayi Chineke -ayi, Onye -nwe -ayi bu otù

Reference

  •  
  •